Blog
Life is a series of painful or joyful moments, which follow each other in an endless cycle. Whenever pain comes near us, our only salvation is to seek places of beauty, joy, and peace. Wherever there is joy, our souls can heal.
Blog 2 | De magie van adoptie

De magie van adoptie Hoe wonderlijk en magisch werken hemel en aarde samen om ons te helpen ontsluieren. Onze afkomst laat zich niet ontkennen of negeren en blijft net zo lang aan ons trekken totdat we op adequate wijze aandacht eraan besteden. Zowel op het aardse als op het zielsniveau moet vrede gesloten worden. 

Shiva en Michaels gebulder “Erken wie je bent, erken wie je bent”, zorgden ervoor dat ik via de erkenning van mijn menselijke afkomst Mahalini als mijn ziel erkende. Soms lijkt de weg extra verwarrend als je bijvoorbeeld door adoptie vanuit het ene land naar het andere verhuist en je van naam verandert. Persoonlijk geloof ik dat een grote verwarring voor een nog grotere magische onthulling zorgt, zoals in het geval van Jinny Middelburg. 

Zij werd in Korea door haar moeder ter adoptie afgestaan. Ze was al drie jaar oud, wat een groot verschil maakt met een pasgeboren baby die zonder de eigen omgeving en taal goed te kennen, wordt afgestaan. Jinny’s grote uitdaging is om vanuit adoptie vrede te sluiten met haar afkomst. Ik ontmoet haar als ze deelneemt aan een van mijn programma’s. 

‘’Mijn Koreaanse namen zijn Ahn Jin Hwa en Lee Kyung Sook. Mijn Nederlandse naam is Jinny Middelburg. ‘What’s in a name.’ Een naam krijgen we in ons leven, maar het is de ziel die ons bestaan creëert. Ik was een meisje van drie jaar oud toen ik vanuit Seoul naar mijn adoptieouders in Nederland kwam. Losgerukt worden van mijn vertrouwde omgeving om in een totaal vreemd land te leven, zorgt op latere leeftijd ervoor dat ik last krijg van zware depressies en een diep ongelukkig gevoel. Ik zoek naar mijn plek en kan nergens aarden. Nergens ben ik echt gelukkig. Bovendien weet ik niet wie ik ben. 

Deze intense ervaring heeft mij gemotiveerd om te zoeken naar mijn ware zijn. Jane kwam via haar Hawaii Aloha-reis precies op het juiste moment in mijn leven. ‘Divine timing’ bestaat, dat geloof ik nu heilig. Ik had al veel innerlijk werk gedaan om de balans in mij te creëren. En toch ontdekte ik pas tijdens de sessies met Jane hoe onveilig ik mij op aarde voelde. Door de sessies vielen de puzzelstukjes op hun plek. Ik leerde te begrijpen waar mijn depressies vandaan komen en kan deze nu achter mij laten. Dit is een grote opluchting voor mij, omdat ik er sinds mijn achttiende jaar mee hebt geworsteld. 

Het grootste cadeau voor mij was het thuiskomen in mijn geboorteland Zuid-Korea en het maken van de verbinding met mijn biologische moeder. Dit gebeurde tijdens een bijzondere meditatiereis, waarin ik met Jane afreisde naar Korea. Boosheid, verdriet en onmacht schoten naar boven. Ik besefte toen pas echt hoe erg ik ontworteld was. Zowel mijn familie als mijn geboorteland Korea hadden mij voor mijn gevoel verraden. Ik voelde mij verraden door mijn afkomst. Dit besef was heel pijnlijk en had ongemerkt al jaren een enorme impact op mijn hele zijn. 

In de meditatiereis kreeg ik de liefdevolle boodschappen van Korea die mij liet begrijpen waarom ik weg moest. Hierdoor heb ik mijn banden met mijn geboorteland geheeld. Nu durf ik mijn land te ontvangen waardoor ik mij weer kan verankeren in mijn roots. Ik ben nu blij dat ik in Zuid-Korea geboren ben. Na de healing met mijn geboorteland moest ik leren om mijn vastgeroeste pijn, boosheid en verdriet los te laten. Ik vond dit niet makkelijk. 

Jane leerde mij deze lessen te ontvangen als cadeaus. Ze gaf mij handreikingen om mijzelf te helen en mijn hart te bevrijden van de vele lagen die een harnas vormden. Ze liet mij zien hoe ik mijn pijnen op anderen projecteerde, met name in mijn relatie. Ik voel mij veiliger dan voorheen op aarde waardoor ik met steeds meer gemak de uitdagingen in het leven doorleef. Het is een doorgaand proces waarin ik aan een stevig fundament werk. Hierdoor kom ik nu echt thuis bij MIJ. En durf ik voor mezelf te gaan staan. Ik voel me steeds meer welkom op deze aarde en ik sta mezelf toe om op aarde te zijn. 

In de sessies mocht ik ontdekken dat ik niet voor niets op aarde ben. Ik leerde dat ik geadopteerd moest worden omdat het dienend was voor de missie die ik hier op aarde mag volbrengen. Mijn missie is om via zelfliefde anderen te helpen de liefde in zichzelf terug te vinden. Hun te leren om zich het blije kind te herinneren, zodat ze vanuit die kracht hun mooiste leven hier op deze prachtige aarde leven. 

Ik leer eerst elke dag wat zelfliefde is zodat ik het straks zo goed mogelijk kan doorgeven. Mijn fundament wordt elke dag steviger door mij af te vragen wat ik nodig heb. Hoe ik mijn waarheid spreek en trouw blijf aan mezelf. Ik heb geleerd om mij niet meer te laten verleiden om onbewust te willen voldoen aan verwachtingen van anderen. Want dan verlies ik mijzelf en raak ik mijn energie kwijt. Als dit gebeurt stap ik uit de stroom van het leven en raak ik overprikkeld en oververmoeid. Ik heb geleerd andere keuzes te maken en kies nu in liefde voor mijzelf. Welkom mooi leven! 

Dank je wel lieve Jane Mahalini, voor het meelopen met mij op mijn pad, je doet jouw naam eer aan. Jinny Middelburg, (Ahn Jin Hwa en Lee Kyung Sook). 

Net als Jinny ben ik ook vanuit een ander land in Nederland komen wonen en is mijn naam veranderd. In mijn geval was de verhuizing een bewuste en geplande keuze die ervoor zorgde dat ik een andere toekomst tegemoet ging. In beide gevallen speelt het bestaansrecht en je veilig voelen op aarde een grote rol om je uiteindelijk gelukkig te voelen in het menselijk leven.

Tip: In het werkboek reik ik je praktische oefeningen aan om je weer thuis op aarde te voelen. De Aloha-meditatie helpt je om diepliggende stukken los te laten. Maak gebruik van beide tools. Je krijgt ze bij de aankoop van het boek.