Blog
Life is a series of painful or joyful moments, which follow each other in an endless cycle. Whenever pain comes near us, our only salvation is to seek places of beauty, joy, and peace. Wherever there is joy, our souls can heal.
Blog 1 | Hier leef ik voor 

Mijn gedrevenheid om een betere wereld te helpen te creëren door middel van heling van seksuele kracht is heel groot. Ik ben mij, na zelf het seksueel misbruikverleden doorgewerkt te hebben, diep bewust geworden van wat seksuele kracht nu precies is. Ik weet nu dat het voor vrouwen de grootste manifestatiekracht is, juist omdat wij dragers van het leven zijn. Als geen ander draagt de vrouw deze levenskracht in zich. Het gaat niet meer om alleen de seks en het krijgen van kinderen. 

Lees meer>>

Blog 2 | De magie van adoptie

De magie van adoptie Hoe wonderlijk en magisch werken hemel en aarde samen om ons te helpen ontsluieren. Onze afkomst laat zich niet ontkennen of negeren en blijft net zo lang aan ons trekken totdat we op adequate wijze aandacht eraan besteden. Zowel op het aardse als op het zielsniveau moet vrede gesloten worden. 

Lees meer>>

Blog 3 |  Vergeving

Naast het vergeven van anderen, waaronder familie, was het allerbelangrijkste maar ook het allermoeilijkste om mezelf te leren vergeven. Ik nam mezelf eigenlijk mijn hele bestaan kwalijk. Ik veroordeelde mijzelf continu en had een heel laag zelfbeeld. Ik voelde mij klein, krachteloos en vooral slachtoffer van mijn bestaan.

Ik leerde door Ho’oponopono, (de krachtige Hawaiiaanse verzoenings- en vergevingsleer), dat dit kwam door herinneringen die vastzaten in mijn lichaam en onderbewustzijn. Het vasthouden van oude herinneringen deed pijn, haat en allerlei nare emoties herleven en veroorzaakte steeds de problemen die ik liever kwijt dan rijk was.

Lees meer>>

Blog 4 | Vrouw/ Man

Jane Halidat Mahalini Anne Kaere Fotografie

Wat is Vrouw-Zijn? Wat is Man-Zijn? 

Vrouw-Zijn is voor mij Bewust-Zijn.

Vrouw durven zijn en je Vrouw-Zijn durven leven is iets heel byzonders. Toen ik heel jong was vond ik het, door mijn nare ervaringen, vreselijk om vrouw te zijn. Maar juist door deze ervaringen weet ik nu hoe bijzonder het is om Vrouw te zijn. Ik gun iedere vrouw dat ze ontdekt wat haar Vrouw maakt, hoe dat voelt en wat haar waarde is. De waarde van een Vrouw mag en kan door niemand bepaald worden. Daarom heet het Eigen-waarde. 

Lees meer>>