Testimonials

“Receiving and providing feedback is an essential ingredient in achieving a lifetime full of growth and opportunity.”
~Jeff Christian~Testimonial

Irene van Gent

Vrede sluiten met je afkomst’ niet alleen de titel van een prachtig boek, maar ook een thema dat je aan het denken zet.

Jane vertelt in haar eerste boek openhartig over haar verleden. Het boek leest als een trein, je wilt doorlezen om te ontdekken hoe Jane zich door haar leven heen beweegt. Jane raakt je, door eerlijk en open te vertellen over haar misbruikverleden. Het boek is in liefde geschreven, waarmee Jane meteen laat zien dat ze echt vrede heeft gesloten met haar verleden. Niet alleen met haar aardse, ook met haar spirituele verleden. Als je vrede sluit met je aardse en spirituele afkomst leef je vrijer en blijer en dat is wat Jane laat zien.

Niet gek dus dat het universum juist aan Jane heeft gevraagd dit boek te schrijven. Zij omarmt wat we allemaal zouden moeten omarmen: Leven in vrede met waar je vandaan komt. Niet meer vechten tegen wat was, maar overgave aan wat is.De bijzondere verhalen van haar klanten laten zien wat een krachtig medium Jane is, door zich volledig over te geven aan haar spirituele gaven.

Dit boek is voor iedereen die meer vreugde wil ervaren. Vrede sluiten met je afkomst is een van de sleutels tot jouw geluk op aarde. Dat geldt voor iedereen, hoe je verleden er ook uit ziet.’’

Irene van Gent, auteur ‘Volg je eigen weg’